Nämnder och förvaltningar

Nämnderna och förvaltningarnas uppgift är att underlätta ditt liv som kommuninvånare. Det innebär att de hanterar frågor och beslut för kommunens arkitektur, skolor, vård, gator, bibliotek, parker och lekplatser med mera, för att förbättra din vardag.

Nämnderna har olika ansvarsområden, som kontrollerar att förvaltningarna når kommunens avsedda mål. I Sölvesborgs kommun finns nämnderna:

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämden
  • Omsorgsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Fritids- och kulturnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden (endast aktiv under valår)

Kommunens förvaltningar

Under nämnderna finns olika förvaltningar, som driver kommunens verksamheter.

Omsorgsförvaltningen

Under omsorgsnämnden finns omsorgsförvaltningen, som bland annat hanterar verksamheten för omsorg och funktionshinder samt äldreomsorgen.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med Fritid- och kulturnämnden för kommunledningsförvaltningen. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunkansli, kultur- och bibliotek, personalkontor, näringslivskontor, arbetsmarknadsenhet och medborgarkontor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med byggnadsnämnden för samhällsbyggnadsförvaltningen. Där bedrivs kommunens stadsarktitektavdelning, fastighetsavdelning, tekniska avdelning och parkavdelning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barn- och utbildningskontoret samt skolor, förskolor och individ- och familjeomsorgskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 januari 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.