EU-samarbete och internationellt arbete

 Syftet med Sölvesborgs kommuns EU-/internationella arbete är att utveckla kommunens kompetens, konkurrenskraft, verksamhet och ekonomi för att förbättra villkoren för kommunens medborgare.

Sölvesborgs kommuns EU-/internationella arbete har tre huvudsakliga mål:

  • Samhällsutveckling
  • Näringslivs- och föreningsutveckling
  • Verksamhetsutveckling
  • Samhällsutveckling

Sölvesborg påverkas i hög grad av EU:s lagstiftning. Påverkan från EU och andra internationella processer gör det viktigt för kommunen att bedriva en aktiv omvärldsbevakning av sådant som påverkar kommunens intressen och verksamhetsområden. Sölvesborgs kommun ska i sitt EU-/internationella arbete verka för en gynnsam samhällsutveckling och för förbättrade villkor för kommunens medborgare.

Genom det EU-/internationella arbetet stärks kommunens konkurrenskraft regionalt, nationellt och internationellt. Sölvesborg sätts på kartan och genererar turism, men även studiebesök som ger intäkter för näringsidkare och på lång sikt företagsetable­ringar. Sölvesborgs kommuns möjligheter att upplevas som en attraktiv boende­kommun ökar och den service som erbjuds kan förbättras.

Inom utbildningsväsendet innebär detta att kommunens EU-/internationella arbete ska uppmuntra barn och ungdomar att bli aktiva samhällsmedborgare. Detta kan ske genom att stärka barn och ungdomars engagemang och deltagande i samhällsfrågor och samhällsdebatter, medvetandegöra barn och ungdomars rättigheter samt ge kunskap om demokrati och mångfald.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 juni 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.