Vigselförrättare

En vigselförrättare är en person som har befogenheten att uträtta en juridisk vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. I Sölvesborgs kommun finns det sex olika vigselförrättare att tillgå.

Vigselförrättare i Sölvesborgs kommun är:
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Johanna Beijer, S
- Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Viveka Olofsson, S
- Barn-och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Benny Karlsson, SD
- Förtroendevald politiker Niklas Joelsson, M
- Kommunchef Lars Ericsson
- Landskapsarkitekt Kristina Höijer

Begär man ingen specifik vigselförrättare tillfrågar vi alla om vem som har möjlighet att förrätta just Er vigsel!

Senast uppdaterad: 10 juli 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik