Vigselförrättare

En vigselförrättare är en person som har befogenheten att uträtta en juridisk vigsel. Det är Länsstyrelsen som utser borgerliga vigselförrättare. På Sölvesborgs kommun finns det sex olika vigselförrättare att tillgå.

Vigselförrättare i Sölvesborgs kommun är:
- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Johanna Beijer, S
- Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande Viveka Olofsson, S
- Barn- och utbildningsnämndens ordförande Niklas Joelsson, M
- Barn-och utbildningsnämndens 1:e vice ordförande Benny Karlsson, SD
- Kommunchef Lars Ericsson
- Landskapsarkitekt Kristina Höijer

Begär man ingen specifik vigselförrättare tillfrågar vi alla om vem som har möjlighet att förrätta just Er vigsel!

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 april 2019
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik