För försäljare

Juicebar, Killebom stadsfestival. Foto: Pär Johansson

Juicebar, Killebom. Foto: Pär Johansson

Killebom är en omtyckt stadsfestival som återkommer årligen. Festivalen lockar alla typer av besökare, just därför vill vi kunna presentera ett varierat utbud. Vad kan du erbjuda Killeboms hungriga besökare? Har du något som är lite annorlunda, unikt eller extra spännande?

För att få sälja eller hantera mat krävs att din verksamhet är registrerad som en livsmedelsverksamhet av en miljöförvaltning eller motsvarande kommunal förvaltning. Du kan anmäla din verksamhet hos miljöförvaltningen i din hemkommun. Anmälan kan också göras till Miljöförbundet Blekinge Väst på en särskild blankett, se längre ned på sidan under "relaterade dokument".

Anmälan om registrering resulterar i att din verksamhet registreras som en livsmedelsverksamhet. Registreringsbeviset för en mobil/ambulerande verksamhet ska alltid kunna uppvisas i samband med livsmedelskontroll. Anmälan om registrering ska vara inkommen till miljöförvaltningen senast 2 veckor innan verksamheten startar. Kostnaden för anmälan om registrering är 900 kr (år 2018) och verksamheten betalar också en kontrollavgift som varierar beroende på verksamhetens omfattning och utbud.

Hantering av gasol på festivaler

Räddningstjänsten Västra Blekinge har tagit fram särskilda bestämmelser för användandet av gasol under festivaler. Om du ska använda gasol under någon av västra Blekinges festivaler ska du fylla i och skicka in en blankett om detta, se nedan under "relaterade dokument".

Farliga leksaker

Enligt leksakslagen ska alla leksaker som säljs vara säkra. Samma regler som gäller i butiker gäller också på marknader och andra tillfälliga försäljningstillfällen. Till exempel ska alla leksaker vara CE-märkta och uppfylla säkerhetsreglerna för att få säljas i Sverige och i övriga EU. Längre ned på sidan finner du en länk till Konsumentverkets hemsida med viktig information om regelverk för leksaksområdet.

Ansökan

Vill du göra en intresseansökan om en marknadsplats under hela festivalen, medeltida marknaden eller till sommarmarknaden gör du det enkelt genom att ansöka genom våra webbformulär.

För mer information eller frågor

Ann-Louise Bolin
ann-louise.bolin@solvesborg.se
0702 10 76 66

Läs mer

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Sidan publicerad av: Charlotte Pettersson

Kontakt

Om Killebom