Översiktlig planering

En viktig uppgift för kommunen är att i planer visa hur samhället ska utvecklas. För kommuner innebär det att planera och besluta hur olika områden ska användas och utformas.

Läs mer om kommunens arbete med översiktsplan, havsplanering och centrumplanering genom att följa länkarna till respektive sida.

Senast uppdaterad: 22 februari 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö