Detaljplan för Istaby 9:46

Bilden visar planområdets placering på fastigheten Istaby 9:46 i södra delen av Sillnäsbyn

Planområdets läge vid fastigheten Istaby 9:46

Detaljplanens syfte är att öka byggrätten på fastigheten för att kunna inkludera en äldre komplementbyggnad i byggrätten på fastigheten. Planområdet ligger i Sillnäsbyn. Under tiden 26/8-11/9 gavs tillfälle att lämna synpunkter på granskningsförslaget.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 12 september 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö