Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Det kallas för allemansrätten. Allemansrätten är en förmån och stor frihet som inte finns i många andra länder. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver därför ansvar och gott omdöme för dig som vistas i parker och naturen.

Även om det är tillåtet att vistas i skog, parker och andra miljöer, får vi inte skada natur och djurliv. Vi måste även visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Du får enligt allemansrätten:

 • ströva fritt i naturen och plocka blommor, bär och svamp
 • åka båt och bada i insjöar och vattendrag
 • tälta i ett dygn i skog och mark, förutsatt att det inte vållar någon skada. Fråga gärna om lov först

Du får däremot inte:

 • gå över privat tomt, åker eller plantering
 • plocka fridlysta blommor eller bryta ris och grenar
 • använda någon annans privata brygga
 • tälta nära boningshus. Ta hänsyn till de boende
 • jaga eller ta bon och fågelägg
 • hundar får inte vara lösa under tiden 1/3 - 20/8
 • du får aldrig elda på klipphällar

Tänk även på att:

 • stänga de grindar du passerar så att inte boskap kommer lös
 • var försiktig med eld i natur. Se till att elden är ordentligt släckt när du lämnar lägerplatsen. Vid torka utfärdas ofta generellt eldningsförbud.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2017
Bygga, bo och miljö

Välkommen till Sölvesborgs kommuns nya hemsida! Sidan är fortfarande under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du fortfarande besöka vår gamla hemsida här.