Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Det kallas för allemansrätten. Allemansrätten är en förmån och stor frihet som inte finns i många andra länder. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver därför ansvar och gott omdöme för dig som vistas i parker och naturen.

Även om det är tillåtet att vistas i skog, parker och andra miljöer, får vi inte skada natur och djurliv. Vi måste även visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Du får enligt allemansrätten:

 • ströva fritt i naturen och plocka blommor, bär och svamp
 • åka båt och bada i insjöar och vattendrag
 • tälta i ett dygn i skog och mark, förutsatt att det inte vållar någon skada. Fråga gärna om lov först

Du får däremot inte:

 • gå över privat tomt, åker eller plantering
 • plocka fridlysta blommor eller bryta ris och grenar
 • använda någon annans privata brygga
 • tälta nära boningshus. Ta hänsyn till de boende
 • jaga eller ta bon och fågelägg
 • hundar får inte vara lösa under tiden 1/3 - 20/8
 • du får aldrig elda på klipphällar

Tänk även på att:

 • stänga de grindar du passerar så att inte boskap kommer lös
 • var försiktig med eld i natur. Se till att elden är ordentligt släckt när du lämnar lägerplatsen. Vid torka utfärdas ofta generellt eldningsförbud.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2017
Bygga, bo och miljö

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.