Allemansrätten

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Det kallas för allemansrätten. Allemansrätten är en förmån och stor frihet som inte finns i många andra länder. Men vår frihet får inte bli till ofrihet för andra. Allemansrätten kräver därför ansvar och gott omdöme för dig som vistas i parker och naturen.

Även om det är tillåtet att vistas i skog, parker och andra miljöer, får vi inte skada natur och djurliv. Vi måste även visa hänsyn mot markägare och mot andra människor ute i naturen.

Du får enligt allemansrätten:

 • Ströva fritt i naturen och plocka blommor, bär och svamp.
 • Åka båt och bada i insjöar och vattendrag.
 • Tälta i ett dygn i skog och mark, förutsatt att det inte vållar någon skada. Fråga gärna om lov först.

Du får däremot inte:

 • Gå över privat tomt, åker eller plantering.
 • Plocka fridlysta blommor eller bryta ris och grenar.
 • Använda någon annans privata brygga.
 • Tälta nära boningshus. Ta hänsyn till de boende.
 • Jaga eller ta bon och fågelägg.
 • Hundar får inte vara lösa under tiden 1/3 - 20/8.
 • Du får aldrig elda på klipphällar.

Tänk även på att:

 • Stänga de grindar du passerar så att inte boskap kommer lös.
 • Var försiktig med eld i natur. Se till att elden är ordentligt släckt när du lämnar lägerplatsen. Vid torka utfärdas ofta generellt eldningsförbud.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2018
Bygga, bo och miljö