Lediga tomter

En familj med två barn som sitter på Kaninholmen och tittar ut över Sölvesborgssviken. Foto: Lotta Johansson.

Foto: Lotta Johansson.

Vad roligt att du är intresserad av att köpa en villatomt i Sölvesborg! Det är väldigt lätt att falla pladask för vår stad. Här flirtar havet med ängarna och och kullerstenarna med de kritvita stränderna. Vi har lediga kommunala villatomter i områdena Hörvik, Nogersund, Norje, Ljungaviken, Sölve, Sandbäck och Svarta Hejan.

Film över områdena

Här ser du en film som visar alla områden där vi har lediga villatomter.

Anmäl dig till tomtkö

Nedan hittar du alla nuvarande kommunala villatomter och de planerade områdena. Du behöver stå i vår tomtkö för att kunna köpa en tomt. Om du hittar en tomt som passar dig, eller vill ställa dig i kö för ett planerat område, använder du vår e-tjänst för detta som du hittar längst ner på den här sidan.

Villatomter i Svarta Hejan

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Svarta Hejan 3

Lövsalsvägen 2

722 400

1204

Ej tilldelad

Svarta Hejan 4

Lövsalsvägen 13

792 000

1320

Ej tilldelad

Största tillåtna bruttoarea är 40 % av fastighetsarean. Högsta tillåtna taknockshöjd för huvudbyggnad är 7, 5 meter. Högsta tillåtna taknockshöjd för uthus och andra komplementbyggnader är 4,0 meter. Endast källarlösa hus får uppföras. Huvudbyggnad placeras minst 4 meter och uthus och andra komplementbyggnader placeras 1 meter från tomtgräns.

Här hittar du en karta över villatomter i Svarta Hejan.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Ljungaviken 

I priserna ingår inte anslutning av el, vatten och avlopp. Fiber till tomtgräns ingår.

Etapp och fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Etapp 2a

Färgkullan 2

Färgkullavägen 4

344 000

860

Ej tilldelad

Färgkullan 3

Färgkullavägen 6

344 400

861

Ej tilldelad

Månviolen 2

Blågullsvägen 4

407 600

1019

Bokad

Etapp 2b

Hundkäxet 1

Kanelrosvägen 1

385 600

964

Bokad

Hundkäxet 2

Kanelrosvägen 3

373 200

933

Ej tilldelad

Nattglimet 1

Kanelrosvägen 5

325 200

813

Ej tilldelad

Nattglimet 2

Kanelrosvägen 7

329 600

824

Ej tilldelad

Nattglimet 3

Kanelrosvägen 9

327 200

818

Ej tilldelad

Kanelrosen 2

Kanelrosvägen 13

324 000

810

Bokad

Blåelden 1

Kanelrosvägen 14

487 600

1219

Ej tilldelad

Blåelden 2

Kanelrosvägen 16

488 800

1222

Bokad

 

Byggbestämmelser för Ljungaviken

Tillåten byggyta i etapp 2a är 40% av tomtytan och i etapp 2b är tillåten byggyta 25%, dock max 300 kvm bruttoarea (summan av samtliga våningsplan). Huvudbyggnad placeras minst 4 meter från tomtgräns alternativt sammanbyggt i tomtgräns. Komplementbyggnader placeras minst 1 meter från tomtgräns eller sammanbyggt i tomtgräns och minst 5 meter från gatan.

Här hittar du en karta över villatomter i Ljungaviken.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Sölve (Labbvägen)


I priserna ingår inte anslutning av el, vatten och avlopp. Fiber till tomtgräns ingår.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Havtornet 3

Labbvägen 1

434 000

1085

Ej tilldelad

Havtornet 4

Labbvägen 7

433 200

1083

Ej tilldelad

Vinbäret 10

Labbvägen 4

475 600

1189

Ej tilldelad

Vinbäret 11

Labbvägen 2

511 200

1278

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Sölve (Labbvägen)

Man får bygga hus med 1 1/2 våning och använda max 25% av tomtytan. Huvudbyggnad 4 meter från tomtgräns och uthus 1 meter från tomtgräns.

Här hittar du en karta över villatomter i Sölve.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd=köpt.

Villatomter i Hörvik

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Hosaby 11:154

Dolinvägen 23

246 600

822

Bokad

Hosaby 11:155

Dolinvägen 21

375 000

1250

Ej tilldelad

Hosaby 11:158

Dolinvägen 15

279 000

930

Bokad

Hosaby 11:159

Dolinvägen 13

313 200

1044

Ej tilldelad

Hosaby 11:160

Dolinvägen 8

280 800

936

Ej tilldelad

Hosaby 11:162

Dolinvägen 12

256 200

854

Ej tilldelad

Hosaby 11:163

Dolinvägen 14

277 200

924

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Hörvik

Max 25% av tomten får bebyggas. Endast friliggande hus är tillåtna i området, upp till max 2 våningar. Fastigheterna Hosaby 11:160-11:163 får bebyggas med 1 våning. Även suterrängvåning är tillåtet. För samtliga tomter är nockhöjden för huvudbyggnaden 7,5 meter och för uthus 4 meter. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4 meter från tomtgränsen och uthus minst 1 meter från tomtgränsen. 

Här hittar du en karta över villatomter i Hörvik.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Nogersund

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Skönabäck 1:450

Ljustervägen 16

345 000

1150

Ej tilldelad

Skönabäck 1:451

Ljustervägen 14

329 100

1097

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Nogersund

Max 25% av tomten får bebyggas. Hus med 1 1/2 våning är tillåtna i området (Max 3,5 meter byggnadshöjd/fasadlivshöjd). Huvudbyggnaden ska placeras minst 3 meter från tomtgränsen och uthus minst 1 meter från tomtgränsen. 

Här hittar du en karta över villatomter i Nogersund.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Norje

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Norje 4:33

Ärtvägen 2

269 400

898

Ej tilldelad

Norje 4:34

Ärtvägen 4

236 700

789

Ej tilldelad

Norje 4:35

Ärtvägen 6

239 400

798

Ej tilldelad

Norje 4:36

Ärtvägen 8

314 400

1048

Ej tilldelad

Norje 4:37

Ärtvägen 5

372 900

1243

Ej tilldelad

Norje 4:38

Ärtvägen 3

349 500

1165

Ej tilldelad

Norje 4:39

Ärtvägen 1

405 300

1351

Ej tilldelad

Byggbestämmelser för Norje

Huvudbyggnad max 140 kvm och uthus max 40 kvm, i upp till 1 1/2 våningar. Endast friliggande hus är tillåtna i området. 

Här hittar du en karta över villatomter i Norje.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Villatomter i Sandbäck

I priserna ingår inte anslutning av el, fiber, vatten och avlopp.

Fastighetsbeteckning

Adress

Pris (kronor)

Storlek (m²)

Status

Agerum 16:92

Folketshusvägen 23-0

187 400

937

Ej tilldelad

Agerum 16:99

Askvägen

186 600

933

Ej tilldelad

Tomterna i Sandbäck ligger inom område med sammanhållen bebyggelse. Det innebär att några bestämmelser inte finns vad avser tillåten byggyta, byggnadshöjd utan det bedöms i samband med bygglovsansökan.

Här hittar du en karta över villatomter i Sandbäck.
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grön = ej tilldelad. Orange = bokad. Röd = köpt.

Planerade områden

Förutom redan lediga, byggklara villatomter planerar vi att bygga ut nedanstående områden:

Hällevik (Grönslätt)

Två nya bostadsområden planeras i sydvästra Hällevik. Dels ett område mellan Hällevik och Grönsslätt, det så kallade Vassabacksområdet. Detaljplanearbete pågår och de första tomterna beräknas säljas under 2020. Det andra bostadsområdet är väster om Havelidens skola. Även här pågår detaljplanearbete. Första tomterna beräknas säljas under 2019.

Det finns i dagsläget ingen tomtkö för områdena. När det blir aktuellt att kunna anmäla sig till kön kommer det att läggas ut information på vår hemsida och annonseras i lokalpress.

Mjällby

Utefter Västra Mjällbyvägen, mitt i centrala Mjällby, äger kommunen en större tomt avsedd för radhus eller flerbostadshus.

Det finns i dagsläget ingen tomtkö för området.

Markanvisningar

Under markanvisningar hittar du som är exploatör information om kommunal tomtmark för flerbostadshus.

Regler och priser för att ställa sig i tomtkö

Läs gärna igenom vanliga frågor och svar om våra tomter innan du går till e-tjänsten för att anmäla dig till tomtkö nedan.

Relaterade kontakter
Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 december 2018
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör