Aktuella bygglovsärenden

Nedan följer handlingar i de ärenden som meddelats genom kungörelse.

Sölvesborg 4:2, (Idrottsvägen, bakom Sölvesborgs ishall)

Till byggnadsnämnden i Sölvesborg har det kommit in en ansökan om bygglov för nybyggnad av 36 m högt torn med teknikbod på fastigheten Sölvesborg 4:2, (Idrottsvägen, bakom Sölvesborgs ishall).

Föreslaget strider mot gällande detaljplan avseende högsta tillåtna byggnadshöjd och användningssätt. Enligt 9 kapitlet 25 § plan- och bygglagen ska berörda grannar och sakägare ges möjlighet att yttra sig över förslag som strider mot gällande detaljplan.

Eventuella synpunkter ska skriftligen ha inkommit senast måndagen den 25 februari 2019. Synpunkter skickas till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se eller Sölvesborgs kommun, stadsarkitektavdelningen, 294 80 Sölvesborg.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Karta.pdf 3.6 MB 2019-02-01 14.28
Nybyggnadskarta.pdf 196.4 kB 2019-02-01 14.28
Situationsplanritningar .pdf 3.9 MB 2019-02-01 14.28
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2019