Adresser och lägenhetsregister

Adressskylt Gamla Skolgatan 8

Adressskylt Gamla Skolgatan 8

Adresser används inte bara för posthantering utan är i första hand ett sätt att lokalisera en
viss plats. Rätt adress är ytterst viktig för att t ex räddningstjänst och
ambulanser ska hitta rätt i akuta situationer.

Kommunens roll

Sölvesborgs kommun ansvarar för adressättning och gatunamn inom kommunen. Det står i Lagen om
lägenhetsregister (2006:378). Kommunen sätter adresser enligt Svensk standard
och enligt riktlinjer som Lantmäteriet tillhandahåller.

Så här funkar det

Alla bostadshus ska ha unika adresser. Om samma bostadshus har två eller flera lägenheter med
separata huvudentréer får varje sådan entré en egen adress.

I tätorter och fritidsområden sätts adresser med gatunamn och nummer, ibland kompletterat med
en bokstav.

Systemet bygger på löpande nummer utmed en gata med udda nummer till vänster och jämna till höger
räknat från gatans början. Det är infartens läge som avgör numreringen.

På landsbygden används så kallade metertalsadresser. Då anger numren avstånd i tiotal meter
längs vägen och längs eventuell avtagsväg, exempelvis 15-0, 154-4. Udda
slutsiffra anger att adressen ligger till vänster, jämn till höger.

När kommunen beslutat om en ny adress registreras den i ett register hos Lantmäteriet.
Därifrån får sedan exempelvis Skatteverket, folkbokföringen, banker och
försäkringsbolag information om den nya adressen.

Lägenhetsnummer

Kommunen ajourhåller även lägenhetsregistret och fastställer ett lägenhetsnummer för varje lägenhet
om det finns mer än en bostadslägenhet med samma adress.

Det är fastighetsägarens ansvar att anslå numren på väl synlig plats i byggnaden.

Använd vår e-tjänst för att anmäla nya lägenhetsnummer.
https://etjanster.solvesborg.se/lagenhetsnummerlänk till annan webbplats

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 12 april 2019

Skriv ut
Bygga, bo och miljö