Centrumplanering

Sedan mitten av april år 2010 har Sölvesborgs kommun haft en projektanställd centrumplanerare.  Uppdrag bestod i att planera stråket från Havsudden där nya gång- och cykelbron börjar, genom centrum och ut till Netto.

Uppdraget är nu slut och har resulterat i ett förslag till åtgärder för att göra Sölvesborgs centrum mer attraktivt. I arbetet har det varit dialogmöten med allmänheten, Cityföreningen och gymnasieungdomar för att bäst få beskrivningen av Sölvesborgs centrum. Ett attraktivt stråk kännetecknas av gångvägar, naturliga mötesplatser, torghandel, affärer, fasader, material, grönstruktur, ljussättning, tillgänglighet, parkeringar m.m

Viktiga aktörer för ett levande centrum är

- Näringsidkare
- Sölvesborgare (invånare)
- Fastighetsägare
- Boende i centrum
- Besökare

 Läs hela förslaget "Från Havsudden till Nettorondellen - stråket och dess omgivning" »

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Thorwald Hasselbring
Samhällsbyggnadschef
Tel: 0456-81 63 65
thorwald.hasselbring@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2012-03-02 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »