Pilen - öppenvård 6-18 år
barn, ungdom och föräldrar

Under hösten 2008 påbörjades ett projekt i öppenvård 6-18 år för barn, ungdomar och deras föräldrar. Syftet med detta projekt är att kunna erbjuda en insats på hemmaplan, förhindra placeringar och därmed separationer mellan barn och föräldrar.

Pilen vänder sig till barn, ungdomar och deras familjer. Arbetet tillsammans med familjerna bedrivs enligt den lösningsfokuserade modellen. Kort beskrivet handlar det om att hitta lösningar som gör att livet fungerar så bra det bara kan och att de bekymmer familjen har, blir mer hanterbara eller till och med försvinner helt. Tillsammans arbetar vi med att konstruera lösningar istället för att lösa problem. Det gör vi genom att tillsammans fokusera på hur familjen vill och önskar att det ska vara istället för att fastna i och prata om hur man inte vill ha det. Vi fokuserar mer på styrkor och resurser än svagheter och brister. Fokus på styrkor och resurser öppnar vägen för möjliga lösningar i situationen.

Pilen erbjuder enskilda samtal, familjesamtal samt rådgivning i vardagssituationer som familjen önskar stöd i. Som familj/förälder kan man ansöka om stöd från Pilen genom socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen.

Vill du veta mer? Kontakta Individ- och familjeomsorgen, telefon 0456-81 63 00.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Individ- & Familjeomsorgen
Telefon: 0456-81 63 00
Telefax: 0456-154 96
ifo@solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Repslagaregatan 1

Postadress:
Sölvesborgs kommun
294 80 SÖLVESBORG

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2013-03-04 Ansvarig: Christin Sundin
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »