Folkhälsoråd

Kommunfullmäktige beslöt den 24 november 2003 (Dnr 40/2003) att fr.o.m. den 1 mars 2004 inrätta ett hälsoråd, numera Folkhälsoråd, gemensamt med landstinget för det övergripande folkhälsoarbetet.

 

Efter inrättandet av hälsorådet bör de av Statens Folkhälsoinstituts framtagna 11 folkhälsomålen prioriteras och handlingsplaner göras upp för det lokala arbetet ur såväl ett kortare som längre perspektiv.

Sekreterare i Folkhälsorådet är Johanna Lilja
Tel: 0456-81 61 21
johanna.lilja@solvesborg.se

Från Sölvesborgs kommun ingår följande politiker i hälsorådet:
Johanna Beijer, S
Faire Baubec, S
Kith Mårtensson, M
Benny Karlsson, SD

Från Sölvesborgs kommun adjungeras följande tjänstemän till hälsorådet:
Kommundirektören
Utbildningschefen
Omsorgschef
Fritid - och turismchef
Individ- och familjeomsorgschef
Socialsekreterare, förebyggande barn- och ungdom (fältsekreterare)
Drogförebyggande samordnaren
 

Från Blekinge landsting:
Bibbi Rönnlund, folkhälsostrateg

Från Blekinge landsting adjungeras följande tjänstemän till hälsorådet:
Primärvården - Avdelningschef Agneta Sjöstrand
Psykiatrin - Vuxenpsyk, Rune Olsson

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-08-20 Ansvarig: Ann-Charlott Andersson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »