Regnbågens familjeverksamhet

Välkommen till Regnbågen
Regnbågens familjeverksamhet har sina lokaler i det före detta så kallade Fattighuset, centralt i Sölvesborg. Lokalerna är hemtrevliga och inbjudande, med möjlighet till samtal, lek och fika.

På Regnbågen arbetar Susanne Broman, socialpedagog och Jenny Nilsson, socionom.

Så här arbetar vi
Vi träffar föräldrar som på ett eller annat sätt behöver stöd i sin föräldraroll. Som förälder kan man ansöka om stöd från Regnbågen genom socialsekreterare på Individ- och familjeomsorgen. Flera av våra föräldrar har fått tips om vår verksamhet från mödra- eller barnhälsovården. Vi erbjuder studiebesök för familjer som vill hälsa på i vår verksamhet innan de bestämmer sig för att de önskar stöd från oss.

Vi erbjuder enskilda samtal samt rådgivning i vardagssituationer som familjen önskar stöd i. Det finns möjlighet att träffas både på Regnbågen och hemma hos familjen. Regnbågen erbjuder också möjlighet för föräldrar att träffa andra föräldrar och barn i form av olika gruppverksamheter.

Vi arbetar utrifrån varje familjs specifika behov och upprättar tillsammans med familj och socialsekreterare en planering för vad familjen önskar med sin kontakt med Regnbågen. Det kan både vara förebyggande och behandlande uppdrag. Vi fokuserar alltid på vad som fungerar i föräldraskapet och försöker att bygga vidare utifrån detta.

Vi vill förebygga genom att:

  • öka föräldrarnas förmåga att möta sina barns behov och därmed kunna fungera bättre tillsammans
  • ge familjerna en chans att bearbeta sina problem i närmiljön
  • minska risken för framtida placeringar utanför det egna hemmet

Vi vill samverka för att:
tidigt kunna upptäcka och förebygga brister hos familjer med behov av stöd.

Genom öppenvård vill vi:  
  • arbeta på ett sådant sätt i närmiljön att relationen mellan barn och föräldrar stärks.
  • arbeta i närmiljön med familjer med omfattande bekymmer för att förebygga placeringar.
  • arbeta med familjer som trots omfattande bekymmer bedöms att med stöd kunna förändra sina liv i en positiv riktning.
  • arbeta med familjer som är socialt isolerade.

Kontakten sker via:
Individ- och familjeomsorgen eller direkt kontakt med Regnbågen.
Barnhälsovården
Mödrahälsovården

Vår adress är:
Västra Storgatan 33 (gamla fattighuset)

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta Regnbågen, Susanne Broman eller Jenny Nilsson, telefon: 0456-81 67 55.

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Individ- och familjeomsorgen
Regnbågens familjeverksamhet

Susanne Broman
0456-81 63 72
susanne.broman@solvesborg.se

Jenny Nilsson
0456-81 63 72
jenny.nilsson@solvesborg.se

Regnbågen
0456-81 67 55

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-21 Ansvarig: Christin Sundin
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »