Vanliga frågor till konsumentvägledningen

Är öppet köp obligatoriskt?
Nej, öppet köp är ett frivilligt åtagande från säljarens sida. Öppet köp innebär att du får ångra köpet inom en viss tid, och vid återlämnandet av varan få pengarna tillbaka. Flera större butikskedjor lämnar alltid öppet köp, men det är alltså inte obligatoriskt. Fråga därför alltid i butiken vilka regler de tillämpar. Om man kommer överens om öppet köp kan det vara lämpligt att det antecknas på kvittot samt hur många dagar det gäller.

Har jag ångerrätt?
Ångerrätten varar i 14 dagar och gäller endast försäljning via postorder, telefon, tv, internet och hemförsäljning.

Hur lång är garantitiden när jag köpt en vara?
I likhet med öppet köp så är garanti inget som är lagligt reglerat, vilket innebär att det är upp till säljaren att avgöra om garanti ska lämnas på de varor du köpt. Skillnaden mellan säljarens frivilliga garanti och konsumentens rättigheter enligt konsumentköplagen är bevisbördan och tidpunkten när felet kan ha uppkommit. Konsumentköplagen innebär att säljaren ska ansvara för att varan är felfri vid leverans. Garanti ålägger istället säljaren att under garantitiden svara för varans funktion, dvs att den fungerar under hela garantitiden. From 1 juli 2002 infördes i Konsumentköplagen en sk 6-månadersregel vilket innebär att det ligger på säljarens ansvar att visa att ett fel som uppkommit under den här tiden inte är ursprungligt.
Att poängtera är dock att du som konsument alltid har tre år på dig att reklamera en vara. Men, för att säljaren ska åta sig kostnadsfri reparation gäller att du som konsument kan bevisa, eller göra sannolikt att felet fanns i varan från början.

Hur länge gäller ett tillgodokvitto?
Ett tillgodokvitto gäller normalt i 10 år, men det kan förekomma avvikelser. Du bör använda tillgodokvittot så snart som möjligt eftersom en butik även kan läggas ner, gå i konkurs o.s.v. vilket innebär att tillgodohavandet då fryser inne.

Vad har jag för rättigheter då jag köpt en vara som är felaktig?
En vara anses felaktig om den inte överensstämmer med vad köpare och säljare kommit överens om, om den inte har nödvändiga anvisningar om hur den ska användas, skötas och förvaras. Den är även felaktig om den inte är lämpad för sitt ändamål samt om den avviker i något avseende från vad du rimligtvis hade kunnat förvänta.
Om en vara du köper innehar något fel ska du reklamera den till säljaren, du har då rätt till följande alternativ;

  • hålla inne en del av betalningen tills felet är avhjälpt

  • kräva prisavdrag om felet inte avhjälps inom rimlig tid

  • kräva ny, felfri vara

  • häva köpet

  • få ersättning för reparation

  • få skadestånd

Naturligtvis kan du inte kräva alla alternativen, det är egentligen bara skadestånd som kan kombineras med annat alternativ.

Kan verkstaden ta mer betalt än vad vi kommit överens om?
Har du kommit överens med verkstaden om ett fast pris är det det som gäller. Har du däremot kommit överens om ett ungefärligt pris får detta inte överskridas med mer än 15%. Du ska alltid be om att få priset skriftligt så att tvister om detta kan undvikas vid tid för betalning.
Då en felsökning måste göras har reparatören rätt att ta betalt för denna. Om reparatören under arbetets gång märker att det behöver göras tilläggsarbete får detta inte utföras utan ägarens medgivande. Du är då inte som ägare till bilen skyldig att betala för detta. Extra arbete får dock utföras om priset är lågt i förhållande till det ursprungliga samt om reparatören har särskilda skäl att anta att du vill ha det utfört.

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-12 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »