Reklamationer

Konsumentverket haren webbtjänst som heter Klagoguiden, här kan du få hjälp när du har hamnat i tvist med en näringsidkare. Här finns förslag på hur du ska uttrycka dig i din reklamation osv.

Klagoguiden »

Rådgivning vid reklamationer
Om du upptäcker fel i en vara/tjänst du köpt ska du reklamera meddetsamma. Detta görs genom att du kontaktar säljaren och förklarar vad som är fel. Det kan t.ex. vara ett funktionsfel, att produkten/tjänsten inte motsvarar vad säljaren lovat osv. Vad ett fel exakt är definieras i konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen. Du måste lämna ett meddelande om felet "inom skälig tid" efter att du upptäckt det. Inom 2 månader räknas alltid som att det skett i rätt tid.

Du har dock alltid tre år på dig att reklamera, men har du ingen garanti på varan, måste du som konsument kunna bevisa att felet fanns redan från början. En garanti innebär att säljaren ansvarar för att varan fungerar, det är frivilligt från säljarens sida att lämna garanti. From 1 juli 2002 finns det en regel som innebär att det är säljarens ansvar att visa att ett fel som uppkommer de 6 första månaderna efter köpet inte är ursprungligt. Det är viktigt att alltid spara kvitton så att du kan bevisa när varan /tjänsten är köpt, vad den kostat osv.

Om du som konsument inte kan komma överens med näringsidkaren kan du vända dig till den kommunala konsumentrådgivningen för att få råd. Vi ger då information om hur du kan gå tillväga för att försöka komma överens med näringsidkaren. I vissa fall hjälper vi till att kontakta näringsidkaren.

Om tvisten fortfarande inte går att lösa kan du gå vidare med ärendet till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) som kostnadsfritt prövar tvisten och lämnar en rekommendation till hur den bör lösas.
Blanketter för anmälan finns på medborgarkontoret eller på ARN:s hemsida.

För att ARN ska ta upp ett ärende till prövning finns dock vissa värdegränser, dessa hittar du på ARN:s hemsida. När du gör en anmälan till ARN bör du vara medveten om att handläggningstiden är ca. 6 mån.

 

Gå direkt till:

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-03-12 Ansvarig: Webmaster
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »