Hej Lis och Ola!
Vad jobbar ni med?

Vi är socialsekreterare med inriktning på förebyggande och uppsökande verksamhet riktat mot barn och unga, så kallade fältsekreterare. 

Vad innebär ert jobb?

Vi jobbar med att förebygga att unga hamnar i kriminalitet, missbruk eller annat socialt nedbrytande beteende. Vi vill förhindra att de blir aktuella för utredning inom socialtjänsten. Vårt mål är att ungdomar i kommunen ska ha det så bra som möjligt, hemma, i skolan och på fritiden. För att göra det jobbar vi på alla nivåer, både med den enskilde individen, i grupper och på samhällsnivå. Ofta sker arbetet på de olika nivåerna parallellt.

Vi har en unik roll, vi är inte lärare, inte fritidspedagoger, inte socialsekreterare med utredande ansvar och inte heller föräldrar – vi är en annan vuxen. Det ger oss helt andra förutsättningar eftersom vi kan prata med ungdomar om attityder och värderingar utan att de behöver känna att de ska presentera eller så.

Vad är det bästa med ert jobb?

Ola: För mig är det av stor vikt och värde att få arbeta just förebyggande. Att uppmärksamma och "fånga upp" innan en större problematik utvecklas är i mitt tycke en av de viktigaste delarna i socialt arbete. Mitt intresse har sedan länge varit att jobba med och för ungdomar. Som "fältare" är det viktigt att skapa relationer till ungdomar, att finnas där för dem och inte minst att se och uppmärksamma dem. Denna möjlighet får jag med mitt jobb. Att finnas där ungdomar rör sig är ju en betydelsefull del i vårt arbete och något som jag själv trivs med. Att få möjlighet att diskutera ungdomsfrågor, både i grupper och med den enskilde, finner jag mycket värdefullt, både för mig själv och för andra

Lis: Det är ett fritt jobb där vi har stora möjligheter att styra och utveckla arbetet. Situationerna styr arbetet, ingen dag är den andra lik. Jag har jobbat med detta i 15 år och varit med och utvecklat det förebyggande arbetet med barn och unga i kommunen från grunden. Den största vinsten är att jag har fått mycket feedback från unga som blivit vuxna under åren. Jag går från att vara den jobbiga ”soc-tanten” i tonåren och till den som många gånger fått ett tack från samma ungdom som blivit vuxen. Ett tack för att jag funnits där och sett just hon eller han. Det värmer i hjärtat, att vara en betydelsefull annan. Vi har möjligheten att göra skillnad och därför är det här världens bästa jobb.  

Vad är det bästa med att arbeta i Sölvesborgs kommun?

Ola: Nu har jag bara varit anställd i kommunen i drygt ett halvår så det är lite svårt att säga. Men mitt första intryck var att det är en kommun som väljer att satsa på sina barn och unga genom att satsa på det förebyggande arbetet. Det har ju också lagts en otroligt bra grund i det arbete som genomförts under många år. Det ska bli spännande att få vara med i fortsättningen och utveckla det. För mig är det en fördel att inte jobba och bo i samma kommun, men ändå har nära till jobbet.

Lis: Jag har arbetat inom kommunen i 15 år, känt stolthet över organisationen och upplever att vi i vårt arbete har ganska fria händer. Det förebyggande arbetet vi byggt upp och jobbat med har alltid varit uppskattat och haft stort förtroende inom organisationen. Dessutom känner jag att jag fortfarande utvecklas och det gillar jag.  

Gå direkt till:

FAKTARUTA

Namn: Lis Olsson

Bor och är uppväxt:
Smålänning från början, bor i Karlshamn sedan 99

Utbildning och erfarenhet: 
Socionomutbildning samt kurser i: Unga, sex och internet, Unga maskulinitet och våld, Jag gick vårdutbildning på gymnasiet och jobbade därefter 8 år på gruppbostad för psykiskt utvecklingsstörda. Där föddes min önskan om att jobba förebyggande för att barn och unga inte ska fara illa i samhället, och sen tog jag steget till socionomutbildningen

År i kommunen: 15 år

Det här vet ni inte om mig!
Att jag har en låtsashund som heter Ronaldo, han är en dvärgpinscher. Han motiverar mig till att ta min morgonpromenad. 

FAKTARUTA

Namn: Ola Morau

Bor och uppväxt: 
Född i Karlshamn, pluggade i Kalmar i 6 år och flyttade sedan tillbaka

Utbildning och erfarenhet:
Socionom plus fristående kurser inom sexologi, psykologi och statsvetenskap.

Antal år i kommunen:
Fortfarande inne på mitt första år. 

Det här vet ni inte om mig!
Hmm..svår fråga, jag har ett stort skrivintresse – det vet inte alla!

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2015-10-29 Ansvarig: Camilla Hallengren Krantz
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »