Omsorgens myndighetsenhet

Omsorgens myndighetsenhet arbetar med att göra bedömningar enligt SoL (Socialtjänstlagen) gällande bl.a. hemtjänst, särskilt boende och korttidsboende, insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt ekonomiska bedömningar kring avgifter för insatser inom äldreomsorgen.

Personal

Bild på verksamhetschef LSS Lena Westerdahl
Verksamhetschef
Lena Wilson-Ericsson
Telefon: 0456-81 60 76 
lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

 


Enhetschef/LOV-handläggare
Åsa Högstedt
Telefon: 0456-81 6054
asa.hogstedt@solvesborg.se

 


Biståndshandläggare SoL - Hällevik/
Nogersund och Svalan
Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 64 05
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
susanne.nyborg@solvesborg.se Biståndshandläggare SoL - Mjällby/Hörvik,
Ängsgården och Falkalyckan
Emelie Kunis
Telefon: 0456-81 60 13
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
emelie.kunis@solvesborg.se
 


Biståndshandläggare SoL - Norje/Sandbäck,
Falkvik och Slottsgården
Ann-Louise Zander
Telefon: 0456-81 64 04
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
ann-louise.zander@solvesborg.se
 

Biståndshandläggare SoL - Södra
Innerstan och Gerbogården
Malin Åfeldt (föräldraledig)
Vik. Sara Larsson
Telefon: 0456-81 60 14
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
sara.larsson1@solvesborg.se


Biståndshandläggare Norra
innerstan, Duvan, Tärnan och
Paviljongen
Vik. Elin Elofsson
Telefon: 0456-81 64 06
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
elin.elofsson@solvesborg.se


LSS-handläggare - Personer
födda 1-15 samt Bokdungen,
Solviken och gruppbostad på
Blågullsvägen
Annie Burgess (föräldraledig)
Vik. Lena Barveskog
Telefon: 0456-81 60 28
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
lena.barveskog@solvesborg.se

 


LSS-handläggare - Personer
födda 16-31 samt Färgkullan
och Gläntan
Rosmarie Engqvist
Telefon: 0456-81 60 12
Telefontid: 08.15-09.45 (ej onsdagar)
rosmarie.engqvist@solvesborg.se
LSS-handläggare - Socialpsykiatri
SoL/LSS samt SoL under 65 år
Camilla Söderling
Telefon: 0456-81 60 63
Telefontid: 08:15-09.45 (ej onsdagar)
camilla.soderling@solvesborg.se

 


Avgiftshandläggare
Carina Johansson
Telefon: 0456-81 63 43
Telefontid: 08.15-09.45 
carina.johansson@solvesborg.se

 

Bild på avgifthandläggare Lena Thuresson
Avgiftshandläggare
Lena Thuresson
Telefon: 0456-81 60 57
Telefontid: 08.15-09.45
lena.thuresson@solvesborg.se

OBSERVERA att e-postadresserna nedan endast är avsedda att underlätta vid direktkontakt med personen. De är inte officiella kontaktvägar. Vi kan heller inte garantera att posten läses av varje dag. Officiella kontakter hänvisas till avdelningens/verksamhetens e-postadress - omsorgsverksamheten@solvesborg.se

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Omsorgskontoret
Telefon: 0456-81 63 32
Telefax: 0456-129 87
omsorgsverksamheten@
solvesborg.se

Besöksadress:
Stadshuset, Repslagaregatan 1

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-06-05 Ansvarig: Camilla Eriksson
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »