Kungörelse

Kommunfullmäktige i Sölvesborg sammanträder i Sölvesborg, Furulundskolans AULA, 
måndag den 27 mars 2017 kl. 18:30

 

 

 

KUNGÖRELSE

1

Sammanträdets öppnande

2

Information från de kommunala bolagen

3

Förslag till ändring av Kommunsamverkan Cura Individutvecklings förbundsordning

4

Förslag till strandskyddsdispens på fastigheten Pukavik 1:98, tomt 1510

5

Förslag till strandskyddsdispens för del av fastigheten Pukavik 1:131

6

Förslag till strandskyddsdispens för del av fastigheten Sölvesborg 3:1

7

Revisionsberättelse avseende 2016 års verksamhet samt beviljande ansvarsfrihet - Sölvesborgs kommun

8

Årsredovisning inklusive koncernredovisning 2016 - Sölvesborgs kommun. OBS! se tidigare utsända handlingar till KS 170314.

9

Revisionsberättelse avseende år 2016 samt beviljande ansvarsfrihet - Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

10

Revisionsberättelse avseende år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet - Räddningstjänsten Västra Blekinge

11

Revisionsberättelse avseende år 2016 samt beviljande av ansvarsfrihet - Kommunsamverkan Cura Individutveckling

12

Meddelanden

13

Avsägelse från Marcus Eskilsson, SD, som ersättare i kommunfullmäktige

14

Avsägelse från Karin Falk, V, som ersättare i kommunfullmäktige

15

Avsägelse från Karin Falk, V, som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

16

Avsägelse från Anna Hedlund, S, som ersättare i omsorgsnämnden

17

Avsägelse från Cecilia Pålsson, S, som ersättare i överförmyndarnämnden

18

Avsägelse från Krister Gustavsson, S, som ersättare i överförmyndarnämnden

19

Avsägelse från Erik Ohliv, V, som ledamot i fritids- och kulturnämnden

20

Avsägelse från Peter Liendeborg, V, som ersättare i fritids- och kulturnämnden

21

Fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden

22

Fyllnadsval som ersättare i omsorgsnämnden

23

Fyllnadsval av två ersättare i överförmyndarnämnden

24

Fyllnadsval av ledamot i fritids och kulturnämnden

25

Fyllnadsval som ersättare i fritids- och kulturnämnden

26

Val av ledamot och en ersättare att representera den egna kommunen i familjerättsnämnden; Cura direktion

27

Motion om trygghetsboende på Havsudden

Sölvesborg 170317

Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

FÖREDRAGNINGSLISTA

 

SÖLVESBORG 


Viveka Olofsson
Kommunfullmäktiges ordförande

 

Gå direkt till:

Kontaktinfo

Kommunkansli
Stadshuset, våning 1
Repslagareg. 1
294 80 Sölvesborg
Telefon: 0456-81 61 21
kommunkansli@solvesborg.se

Skicka en kommentar om innehållet på sidan
Här kan du skicka in synpunkter på innehållet på den aktuella webbsidan. Din kommentar kommer inte att publiceras, utan skickas till personen som ansvarar för sidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange ett meddelande!

Ange en riktig e-postadress!

Filen var för stor! Välj en mindre.

Ange vad är det för veckodag idag!

Tipsa en vän
Här kan du tipsa en vän om den aktuella webbsidan.
* = Obligatorisk uppgift

Ange din väns namn!

Ange din väns e-postadress!

Ange ditt namn!

Ange din e-postadress!

Ange vad är det för veckodag idag!

Uppdaterad: 2017-03-16 Ansvarig: Kommunen
Sölvesborgs kommun, 294 80 SÖLVESBORG. Besök: Repslagaregatan 1. Telefon: 0456-816 000. Telefax: 0456-134 29. info@solvesborg.se
Org.nr: 21 20 00 0852. Bankgiro: 343-5625. Ansvarig utgivare: Kommunchef Lars Ericsson. kommunikation@solvesborg.se

In English

Tourist information in English »

Auf Deutsch

Vorgewählte Informationen auf Deutsch »